Här kan du skicka en förfrågan till oss

Hur fungerar det?

Försäljning från kassan bokförs dagligen 

Dagligen skickas försäljning från kassan till bokföringen i Fortnox och skapar verifikat. Automatiskt konteras försäljning mot intäktskonto, momskonto, avräkningskonto och differenskonto som styrs från Contrlpanelen.  

Order från Contrlpanelen blir fakturaunderlag i Fortnox 

Med ett knapptryck skickas samlad information om kunden och försäljningen in till Fortnox. Ordern i Contrlpanelen blir till en kundfaktura i Fortnox redo för att distribueras och bokföras.

Lagerförändring från försäljning direkt till bokföringen 

När försäljning av lagervaror från samtliga delar av Contrlpanelen är slutförd, skickas ett lager och varuförändrings verifikat till Fortnox. Eftersom lager hanteras i Contrlpanelen behöver attestering av leverantörsfakturor endast ske mot konto och inte artiklar 

Är du en fastighetsägare eller fastighetsförvaltare?

VILL DU KUNNA SKAPA, HANTERA OCH FÖLJA UPP ERA ARBETSORDRAR?

AHERO är inget fastighetssystem. Inte alls. Vi ser till att ni får kontroll på vad som händer och sker kring din eller någon annans fastighet genom arbetsorderflöde.

ETT SKALBART OCH MOLNBASERAT SYSTEM SOM GER ANVÄNDAREN UNIKA MÖJLIGHETER.

Projekt Contrl är projekt som utvecklades i samspråk med Mälarvillan – ett företag som tillverkar kundunika hus från ax till limpa. Med behov av kontroll från projektstart vidare till inköp och produktion både i fabrik och på site. Systemet ger möjlighet att i ett tidigt skede ta kontroll av materialinköp, produktionstid och uppföljning av kostnader.